Untitled Document Untitled Document Untitled Document ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง "ศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง"กิจกรรมประชาสัมพันธ์