Untitled Document Untitled Document Untitled Document

ศูนย์สร้างทางลำปาง
สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
227 หมู่ 8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์ 0 54-243011 -13    โทรสาร 0 54-243014
Facebook : https://www.facebook.com/lampang.rcc

ศูนย์สร้างทางลำปาง   ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น