Untitled Document Untitled Document Untitled Document

ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์สร้างทางลำปาง
นายบัญชา ฟูตระกูล
1 ต.ค.2538– 24 ต.ค.2544นายสนิท เหรียญรุ่งเรือง
25 ต.ค.2544–15 ก.ย.2548นายบัญชา เอกธรรมสุทธิ์
16 พ.ย.2548–13 ต.ค.2549นายสมพงษ์ ศุภชัยมงคล
14 ต.ค.2549–30 ก.ย.2551นายวีระ บูรณวุฒิ
1 ต.ค.2551 – 16 ธ.ค.2553


นายสถาพร เชื้อผู้ดี
17 ธ.ค. 2553 – 14 พ.ย. 2559


นายประจักษ์ ปัญญาเลย
17 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน