Untitled Document

โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ชุดความรู้สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร การขับรถบรรทุกวัสดุงานทาง
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง             เจ้าหน้าที่จาก กองฝึกอบรม สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักงานทางหลวงที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 4 และ ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดความรู้ สำหรับฝึกอบรมบุคคลากรด้านการขับ หลักสูตร การขับรถบรรทุกวัสดุงานทาง 10-12 พ.ย ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง