Untitled Document

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมแนะนำการปฏิบัติงาน

โครงการกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงจากภัยพิบัติ ทล.1256
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


             นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ได้ตรวจเยี่ยมแนะนำการปฏิบัติงาน ทล.1256 โครงการกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงจากภัยพิบัติ ศูนย์สร้างทางลำปาง
             โดยมีนายณนนท์ พุ่มแย้ม นายช่างโครงการฯ และนายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางลำปาง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน