Untitled Document

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมศูนย์สร้างทางลำปาง             วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สร้างทางลำปาง โดยมีนายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ