Untitled Document

กิจกรรมโครงการปั่นตามรอยพ่อ “LPRU Bike 3rd follow theKing’s Trail”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

             วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยฝ่ายเครื่องกลนำรถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปั่นตามรอยพ่อ “LPRU Bike 3rdfollow theKing’s Trail” และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รณรงค์ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดลำปาง และพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมจังหวัดลำปาง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จุดเริ่มต้น ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง