Untitled Document

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง ครั้งที่ 12/2559


             วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง