Untitled Document

ผศ.ศท.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางและคณะ             วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักทางหลวงที่ 1 แขวงทางหลวงในสังกัด และศูนย์สร้างทางลำปาง โดยมีนายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างทางลำปางและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งรองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ได้มอบของขวัญตรวจเยี่ยม และกล่องยาเวชภัณฑ์ โดยมีนายช่างโครงการฯ สาย สันป่าตอง - บ้านกาด และ สาย อ.สะเมิง - บ.วัดจันทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)