Untitled Document

โครงการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง


             วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เปิดการประชุมและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและวิเคราะห์ ประจำโครงการก่อสร้างทาง ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายกรกต โนภิระ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ ศูนย์สร้างทางลำปางประมวลภาพ วันที่ 8 เมษายน 2560