Untitled Document

การตรวจเยี่ยมจากท่าน วญผ.

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง


             วันที่ 12 เมษายน 2560 นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง (วญผ) ที่มาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง