Untitled Document

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ แยกแม่แขม             วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางพร้อมคณะร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) และผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุทางถนน บนทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-เด่นชัย โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณสี่แยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่            เวลา 13.00น. ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน ลำปาง - แยกแม่แขม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่