Untitled Document

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและแสดงความยินกับผู้บริหารในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2560             วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.00น. ศูนย์สร้างทางลำปาง นำโดยนายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่รับตำแหน่งใหม่
1. นายกฤติเดช ศรียงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2. นายสวัสดิ์ ปิงฟอง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
ณ ศาลากาแล ศูนย์สร้างทางลำปางประมวลภาพกิจกรรม