Untitled Document

ร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางและคณะ

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

             วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางและคณะ ในโอกาสตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง


ประมวลภาพกิจกรรม