Untitled Document

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

             วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพรชัย สกุลแต้ และนายนิพนธ์ ยศบุรุษ นายช่างโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 1013 แยกทางหลวง หมายเลข 108 (สันป่าตอง) - บ้านกาด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม โดยมี นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง เข้าตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1013 แยกทางหลวงหมายเลข 108 (สันป่าตอง) - บ้านกาด จังหวัดเชียงใหม่