Untitled Document

ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

             วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายนัธทวัฒน์ สุทธิภัทร์วินิธิ และ นายชาญสิกขา สวนใจ นายช่างโครงการฯ สาย บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 และ 2 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านสว้า ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน