Untitled Document

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561



             วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิในช่วงเช้า และเวลา 16.30น. ศูนย์สร้างทางลำปาง นำโดยนายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง





ประมวลภาพกิจกรรม