Untitled Document

ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562             วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอกาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนชุมชน รวมทั้งเปิดศูนย์แสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพกิจกรรม