Untitled Document

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562             วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นางยุพิน ประพันธ์ศรี หัวหน้างานพัสดุและสัญญา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง