Untitled Document

วันจักรี ประจำปี 2562
วันที่ 6 เมษายน 2562             วันที่ 6 เมษายน 2562 นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ เชื้อทอง หัวหน้างานการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง