Untitled Document

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
วันที่ 23 เมษายน 2562


             ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ศูนย์สร้างทางลำปาง จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง และผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม โดยช่วงเช้า ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และในช่วงบ่าย ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ณ บริเวณศาลากาแล ศูนย์สร้างทางลำปางประมวลภาพกิจกรรมช่วงเช้าประมวลภาพกิจกรรมช่วงบ่าย