Untitled Document

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2562


             วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นายกรกต โนภิระ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง