Untitled Document

ประชุมติดตามงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
            นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศ เข้าประชุมติดตามงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง การประชุมครั้งนี้มี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา เป็นประธานการประชุม โดยมี นายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง นายสวัสดิ์ ปิงฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และนายมนัสชัย ทรรพนันท์ ผู้อำนวยการกองการโยธา พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง