Untitled Document

Big Cleaning Day 2019

วันทำความสะอาดใหญ่ กิจกรรม 5ส
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง


             Big Cleaning Day 2019 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ศูนย์สร้างทางลำปาง นำโดย นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 ณ บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2561