Untitled Document

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562


วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
             นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ บุญกิตติกา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม