Untitled Document

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562             วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.30น. เป็นต้นไป ศูนย์สร้างทางลำปาง นำโดยนายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม